Prezeraný článok

Žiadna hviezdaŽiadna hviezdaŽiadna hviezdaŽiadna hviezdaŽiadna hviezda | Mar 9 2009, 2:55 PM | Tlačiť
Reakčné doby na tikety, cenník a fakturácia služieb.
Vážení zákazníci,

tikety (požiadavky na služby) majú nasledujúce úrovne priorít:
  • Urgent (max. do 24 hodín po zadaní tiketu),
  • Vysoká (max. do konca nasledujúceho pracovného dňa po zadaní tiketu),
  • Stredná (max. do 3 pracovných dní, počíta sa odo dňa nasledujúceho po zadaní tiketu),
  • Nízka (max. do 7 pracovných dní, počíta sa odo dňa nasledujúceho po zadaní tiketu).

Priorita Urgent by sa mala používať len na opravy chýb, pretože najmä na väčšie zásahy nie je možné prideliť človeka takto rýchlo. Klienti, u ktorých má MANETI, s.r.o. pohľadávky po lehote splatnosti, majú automaticky nízku prioritu, vyššie priority je možné použiť len po individuálnej dohode.

Tieto časy platia pre bežné zásahy, ktoré jednotlivo nepresiahnu 1 hodinu. Cenníková cena za hodinu práce platí pre tikety so strednou prioritou. Práca realizovaná v rámci vysokej a urgentnej priority je oceňovaná individuálne, minimálne však ako +100% základnej ceny pre vysokú prioritu a +400% základnej ceny pre urgentnú prioritu. Práce s nízkou prioritou sú realizované so zľavou 10% z bežnej ceny.

Samozrejme, ceny sa netýkajú záručných opráv, tie sú poskytované grátis a vždy s urgentnou prioritou.

Fakturácia prác
Ukončené tikety do 15. dňa v kalendárnom mesiaci majú 15 dňovú testovaciu prevádzku. Tikety ukončené po 15. dni v kalendárnom mesiaci majú testovaciu prevádzku do konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tiket ukončený. Ak nebudú vznesené pripomienky k uzavretému tiketu v rámci testovacej prevádzky, tiket sa považuje za uzavretý a otestovaný.
Fakturácia uzavretých a otestovaných tiketov prebieha raz mesačne po ukončení kalendárneho mesiaca so 14 dňovou splatnosťou faktúry.

Aktuálny cenník základných prác platný od 1. 1. 2012 na stiahnutie (pdf).